Nesem vám noviny

Průměrné hodnocení: 3.8 (23 hlasy)

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte!

2. K němužto andělé s nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

3. Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují. Že jest narozen, v jeslích položen, oznamují.


Koledu najdete i s akordy k vytištění v našich vánočních koledách.