Jak jsi krásné, neviňátko

Průměrné hodnocení: 3.6 (21 hlas)

1. Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko!
Před tebú padáme, dary své skládáme.

2. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého;
s ním, si můžeš hráti, libě žertovati

4. A co my ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme;
my ti zadudáme, písně zazpíváme!

5. Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú;
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.


Koledu najdete i s akordy k vytištění v našich vánočních koledách.