Opakování pro děti - vyjmenovaná slova "Z"

Průměrné hodnocení: 4.1 (248 hlasů)

Vyjmenovaná slova po BPoslední cvičení obsahuje kromě vyjmenovaných slov po Z také všechna ostatní vyjmenovaná slova. Věříme, že se vám náš seriál cvičená vyjmenovaných slov líbil.

Vyjmenovaná slova

V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova:

Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z

Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady:  

Přehled vyjmenovaných slov po Z

brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně

Cvičení

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. letiště v Praze-Ruz_ni, brz_čko, mlsný jaz_ček, z_mní oblečení, dvojjaz_čná v_chova, vyz_vat na souboj, oz_val se hluk, jaz_k jako břitva, naz_vá se L_tom_šl, z_tra nebo poz_tří nebo popoz_tří, nez_vej, cizí jaz_k, ruz_ňské letiště, podz_mní v_tr, český jaz_k, jaz_kovědec, rozepnutý z_p, rozb_tá z_dka, basketbal_sta Z_dek, z_mní radovánky, hlas_tá muz_ka, nastala z_ma, dost jsem se naz_val, v_sej ob_lí na podz_m, z_skala jsem první cenu.

2. jaký máš z_sk, s_korky přez_mují, z_nkový plech, teplé z_mníky, kočičí jaz_čky, jaz_ková příprava, povleklý jaz_k, brz_čko napadne sníh, Z_ta z_vala ve škole, nákupní voz_k, vyz_vavý pohled, z_tra přijdu, mraz_vé noci, nez_štný člověk, leden je z_mní měs_c, z_tra brz_ ráno, jogurt se zkaz_l, z_momřivý pán, z_mní stadion, je tu plno ciz_nců, z_skal zlatou medaili, Hanzelka a Z_kmund, Kaz_ je Krokova dcera.

3. slovanské jaz_ky, v Ruz_ni, Jan Sladký Koz_na, z_moviště, čápi přez_mují, z_skávám nově vědomosti, špičatý jaz_ček, z_vající divák, naz_vat jménem, oz_m, první z_mní den, jedu do ciz_ny, v_z_vám vás ke kl_du, nízká z_dka, Honz_kova cesta, nez_štná pomoc, poštovní raz_tko, podz_mní den, z_třek bude studený, nepokaz_m ti to, malý Lojza je Lojz_k, jaz_kový kurz, brz_čko se vrátit.

Klíč

1. Ruzyni, brzičko, jazýček, zimní, dvojjazyčná výchova, vyzývat, ozýval, jazyk, nazývá se Litomyšl, zítra nebo pozíří nebo popozítří, nezívej, jazyk, ruzyňské, podzimní vítr, jazyk, jazykovědec, zip, rozbitá zídka, basketbalista Zídek, zimní, hlasitá muzika, zima, nazíval, vysej obilí na podzim, získala.

2. zisk, sýkorky přezimují, zinkový, zimníky, jazýčky, jazyková, jazyk, brzičko, Zita zívala, vozík, vyzývavý, zítra, mrazivé, nezištný, zimní měsíc, zítra brzy, zkazil, zimomřivý, zimní, cizinců, získal, Zikmund, Kazi.

3. jazyky, Ruzyni, Kozina, zimoviště, přezimují, získávám, jazýček, zívající, nazývat, ozim, zimní, ciziny, vyzývám vás ke klidu, zídka, Honzíkova, nezištná, razítko, podzimní, zítřek, nepokazím, Lojzík, jazykový, brzičko.