Opakování pro děti - vyjmenovaná slova "B"

Průměrné hodnocení: 3.8 (744 hlasy)

Vyjmenovaná slova po BPotřebují-li si vaše děti procvičit pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov, máme pro vás nachystané doplňovací cvičení k vytištění. Na začátku článku najdete vždy přehled procvičovaných vyjmenovaných slov a na jeho konci klíč pro rychlejší kontrolu. Začneme vyjmenovanými slovy po B.

V rámci tohoto seriálu vyšla cvičení na všechna vyjmenovaná slova:

Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z

Jestliže je budete chtít procvičovat i hravou formou, zkuste naše další hry, které najdete tady:  

Přehled vyjmenovaných slov po B

být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav (babyka, Bydžov)

Cvičení 

(Vytisknout na papír formátu A4)

1. b_lá mlha, b_tva na Moravském poli, b_dlím ve městě, strakatý b_ček, vaječný b_lek, b_lá skříň, horská b_střina, rozb_tá karab_na, zlob_m se na tebe, neslíb_l nic, staré b_dliště, b_linkový čaj, liška B_strouška, pěkný slab_kář, zaseté ob_lí, slunný b_t, tvoje bab_čka, léčivé b_liny, z Přib_slavi, zb_tek chleba, nezpůsob_l škodu, ob_čejný sešit, zelená kob_lka.

2. ob_vatelé Prahy, oblíb_la si pohádku, ab_ch nezapomněla, b_jí na poplach, pátá hodina odb_la, dlouhý b_č, přib_l hřeb_k, b_lo neb_lo, celý příb_tek, stará kob_la, dobrá nab_dka, pan b_tný, b_strý chlapec, horská b_střina, nab_tá zbraň, pomáhala b_ch, zab_dlený b_t, b_ložravec, zb_tek bavlnky, nab_l peněz, dob_l pevnost, přib_l nový žák, netrhejte b_lí.

3. b_t doma, pob_vat v Olomouci, malý b_k je b_ček, nový náb_tek, rozb_tá sb_ječka, nab_dni ostatním, b_lá kočka, starob_lý hrad, b_lit prádlo, bab_ččina truhla, velké krupob_tí, b_tevní lodě, sušené b_linky, neob_čejné dobrodružství, hb_tá dívka, zab_vat se něčím, neznámá b_tost, B_střice pod Hostýnem, dřevěné b_dlo, neb_jte ho, moderní náb_tek, staré ob_čeje.

4. kdyb_ch se nevrátila, pob_vat mezi přáteli, b_valo pěkněji, auto se mi líb_lo, slíb_l přijít, b_lý ubrousek, ob_čejná tužka, neb_j toho psa, hodiny odb_ly, kob_lka hopsá, moc b_tů, vyb_há z bloků, nab_zíme nové zboží, dětské nádob_čko, zb_tečně se zlob_l, sb_rka známek, b_t unavený, silný b_č, neb_dlím tam, B_džov, bab_ka, vojáci dob_li území, pob_l všechny mouchy.

Klíč

1. bílá, bitva, bydlím, býček, bílek, bílá, bystřina, rozbitá karabina, zlobím, neslíbil, bydliště, bylinkový, Bystrouška, slabikář, obilí, byt, babička, byliny, Přibyslavi, zbytek, nezpůsobil, obyčejný, kobylka.

2. obyvatelé, oblíbila, abych, bijí, odbila, bič, přibil hřebík, bylo nebylo, příbytek, kobyla, nabídka, bytný, bystrý, bystřina, nabitá, bych, zabydlený byt, býložravec, zbytek, nabyl, dobyl, přibyl, býlí.

3. být, pobývat, býk je býček, nábytek, rozbitá sbíječka, nabídni, bílá, starobylý, bílit, babiččina, krupobití, bitevní, bylinky, neobyčejné, hbitá, zabývat, bytost, Bystřice, bidlo, nebijte, nábytek, obyčeje.

4. kdybych, pobývat, bývalo, líbilo, slíbil, bílý, obyčejná, nebij, odbily, kobylka, bytů, vybíhá, nabízíme, nádobíčko, zbytečně se zlobil, sbírka, být, bič, nebydlím, Bydžov, babyka, dobyli, pobil.